Bakgrund 

Från år 2004 fram till 2012 var Admera med om att starta och bygga upp A-sec Outsourcings, numera ISEC Services, tjänster rörande redovisning av tillståndspliktiga fonder.

Under dessa år arbetade vi med och utbildade personal på A-sec med halv- och helårs rapporteringar till FI. Vi arbetade också upp system för smidig rapportering till FI för fonderna.

För värdepappersbolagen tog vi vi fram egna mallar enligt IFRS och ÅRKL i befintliga årsredovisningsprogram. Vi utbildade oss också inom risker för finansiella bolag samt inom rapporteringar till FI för dessa kunder.

Vi kan hjälpa er med kapitaltäckningsrapporter och uträkningar av egna medel och riskexponeringar samt coreprapporteringar samt standardrapporter till FI.

Tjänster

 

 

  • Rapportering till Finansinspektionen avseende egna medel/kapitalbas - coreprapportering med XBRL verktyg samt övriga värdepappers- och fondbolagsrapporteringar.
  • övriga kapitaltäckningstjänster.
  • årsredovisningar enligt IFRS och ÅRKL för bl a värdepappersbolag.
  • Redovisningstjänster i övrigt gällande finansiella bolag och fondbolag.