Ett affärsstödjande företag

 

Admera är ett fullserviceföretag inom ekonomi och redovisning. Hos oss kan du få en helhetslösning som innefattar tillgång till såväl kvalificerad personal som systemlösningar för ekonomisk redovisning och presentation

 

Exempel på tjänster vi erbjuder

        

 

  • årsbokslut
  • deklarationer
  • bokslut/ månad kvartal år
  • löner
  • leverantörsreskontra med skanning och koppling till bankgirot
  • Löpande redovisning
  • Momsredovisning
  • Uträkning och konsultationer av innestående utdelning för delägare enligt 3:12 reglerna.

 

 

Redovisning på nätet eller i våra egna system - du väljer

 


Du kan få tillgång till och analysera Din bokföring och Ditt resultat via nätet. Du kan också välja att sköta hela eller delar av Din ekonomi/bokföring själv. Vi kontrollerar och följer löpande upp det Du registrerat och hjälper Dig med det Du inte hinner med.

I takt med att Er verksamhet växer i omfattning och komplexitet kan vi erbjuda kvalificerade analys- tjänster i form av controllerfunktion både som outsourcing och bemanningstjänst.